[Agora Drawing] PD 2703 (DA 447)

Eleusinion, cover tile or antefix ... Richard C. Anderson ... September 1993 ... PD 2703 (DA 447) ... PD 2703

icon

[Agora Drawing] PD 2703 (DA 446)

Eleusinion, cover tile or antefix ... Richard C. Anderson ... Drafting Film Drafting Ink ... September 1993 ... PD 2703 (DA 446) ... PD 2703