icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 150, p. 132

Themistokles Neokleous Phrearrios. Pit. Cistern. Agora IV, no. 158, pl. 22. Thoukydides Melesiou (Alopekethen). IG I (2), 911, line 1. Brückner, AM 40, 1915, pp. 7-12. Brückner, AM 51, 1926, pp. 128-129 ... Agora 25 132 P 2451 P 25648 P 25899 P 4902 P 25981 P 10144 P 16759 P 27602 P 17624 L 3002 P 19952 M 17:7 A 18:1 ... Agora 25, no. 1039

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 33, p. 15

Threatte, p. 533. Kallixenos Aristonymou Xypetaion. Threatte, pp. 510, 530, 551. Vanderpool, Semple Lectures II, p. 228 ... Agora 25 15

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 183, p. 165

Group E 12. Group E 22. Group E 1. Group E 23. Group L 2. Group E 27. Group E 3. Group E 25. Group E 8 ... Agora 25 165 P 3664 L 1873 P 3786 L 1877 P 3989 L 3002 P 4435 L 4659 P 4436 P 14 P 4506 P 348 P 4617 P 373 P 4620 P 649 P 4621 P 2020 P 4622 P 2023 P 4660 P 2104 P 4661 P 2232 P 4668 P 2441 P 4669 P 2442 ...