icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 120, p. 102

PA 7617. N.G.L. Hammond, "II. The Philaids and teh Chersonese," CQ 6, 1956 [pp. 113-129], pp. 127-128. D. M. Lewis, "Cleisthenes and Attica," Historia 12, 1963 [pp. 22-40], pp. 25-26. Davies, APF, p. 296 ... Agora 25 102 P 31076 P 17606 P 17608 A 18-19:1

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 150, p. 132

Themistokles Neokleous Phrearrios. Pit. Cistern. Agora IV, no. 158, pl. 22. Thoukydides Melesiou (Alopekethen). IG I (2), 911, line 1. Brückner, AM 40, 1915, pp. 7-12. Brückner, AM 51, 1926, pp. 128-129 ... Agora 25 132 P 2451 P 25648 P 25899 P 4902 P 25981 P 10144 P 16759 P 27602 P 17624 L 3002 P 19952 M 17:7 A 18:1 ... Agora 25, no. 1049

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 28, p. 10

Alphabet. Aristotle, AthPol 22. Thomsen, pp. 82-85. Thomsen, pp. 81-82. Lang, Hesperia, Suppl. XIX, pp. 75-87 ... Agora 25 10

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 27, p. 9

Kallixenos Aristonymou Xypetaion. Vanderpool, Semple Lectures II, pp. 220-222. Format ... Agora 25 9

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 35, p. 17

Grammar. Threatte, pp. 407-408. Threatte, p. 491. Threatte, pp. 476-477 ... Agora 25 17

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 183, p. 165

Group E 12. Group E 22. Group E 1. Group E 23. Group L 2. Group E 27. Group E 3. Group E 25. Group E 8 ... Agora 25 165 P 3664 L 1873 P 3786 L 1877 P 3989 L 3002 P 4435 L 4659 P 4436 P 14 P 4506 P 348 P 4617 P 373 P 4620 P 649 P 4621 P 2020 P 4622 P 2023 P 4660 P 2104 P 4661 P 2232 P 4668 P 2441 P 4669 P 2442 ...

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 10, p. x

Either Hippokrates. Hyperbolos Antiphanous Perithoides. Kallias Didymiou. Kallias Kratiou (Alopekethen). Kallixenos Aristonymou Xypetaion. Kimon Miltiadou (Lakiades). Kleiboulos Nikodemou. Kleophon Kleippidou ... Agora 25 x