icon

[Agora Notebook Page] Β-3-50 (pp. 483-484)

Β-3 483, 484 Β:1934.0324:5 Lot Β 35 Lot Β 24 Lot Β 37 Lot Β 38 Section Β 94 Section Β 95 Section Β 96 ... 18th A.D ... Β-3-50 (pp. 483-484) ... Β-3-50 ... Β.483

icon

[Agora Notebook Page] Β-1-34 (pp. 59-60)

Stamped Amphora Handle: Knidian ... Β-1 59, 60 SS 1926 N 2848 N 39115 N 2849 Β:1934.0127:4 N 39116 N 2850 N 39118 N 2851 N 2852 N 39119 N 39120 N 2853 N 39121 N 39122 N 2854 N 39123 N 39124 Β:1934.0127:18 N 2855 SS 1926 ... 1081-1118 A.D ... Β ... Β:2-5/Ζ-ΙΑ ... Β:6/ΚΖ

icon

[Agora Notebook Page] Β-1-39 (pp. 69-70)

Late Well at 6/ΚΕ. Epitaph Fragments ... Β-1 69, 70 Β 66 I 1257 N 2861 N 2862 N 2863 N 2864 Β:1934.0130:5 N 15892 Β:1934.0130:7 N 2865 N 2866 N 2867 N 2868 N 2869 Β:1934.0130:13 N 39125 I 1257 ... 1078-1081 A.D ... Β-1-39 (pp. 69-70) ... Β-1-39 ... Β.69

icon

[Agora Notebook Page] Β-1-48 (pp. 87-88)

Stamped Amphora Handle: Knidian ... Β-1 87, 88 SS 1941 N 2882 N 2883 N 2884 N 2885 N 2886 N 39128 N 39129 N 2887 N 39130 SS 1941 ... 104 B.C ... Β-1-48 (pp. 87-88) ... Β-1-48 ... Β.87

icon

[Agora Notebook Page] Β-1-52 (pp. 95-96)

Marble Fragment. Stamped Amphora Handle: Knidian ... Β-1 95, 96 I 1266 SS 1945 N 2893 N 2894 Β:1934.0203:3 N 2895 Β:1934.0203:5 N 2896 Β:1934.0203:7 Β:1934.0203:8 Β:1934.0203:9 N 2897 N 2898 N 39131 N 39132 I 1266 SS 1945 ... 976-1034 A.D ... Β-1 ... Β:1934.0203:3 ... Β:1934.0203:5

icon

[Agora Notebook Page] Β-1-65 (pp. 123-124)

Β-1 123, 124 N 2912 Β:1934.0212:2 N 2913 N 39144 N 2914 N 39152 N 2915 N 39145 N 39243 Β:1934.0213:5 N 2916 Β:1934.0213:7 N 2917 ... 255-229 B.C ... Β ... Β:10/Ε ... Β:23/ΙΕ

icon

[Agora Notebook Page] Β-1-66 (pp. 125-126)

Β-1 125, 126 N 2918 N 39146 Β:1934.0213:11 Β:1934.0213:12 Β:1934.0213:13 N 39147 Β:1934.0213:15 N 39148 N 39149 N 39150 N 39151 Section Β 57 Section Β 56 ... 1143-1180 A.D ... Β ... Β:12/Ε

icon

[Agora Notebook Page] Β-1-71 (pp. 135-136)

Eaves Tile Fragment: Painted. House 631B/4 ... Β-1 135, 136 A 275 A 276 N 39160 N 39161 N 2932 Β:1934.0222:4 Β:1934.0222:5 N 2933 N 39162 N 39163 N 2934 A 275 A 276 ... Turkish ... Β-1-71 (pp. 135-136) ... Β-1-71 ... Β.135