icon

[Agora Image] Islamic coin.

Craig Mauzy ... Museum coin. Stoa Gallery-Case no. 5B.90. Horizontal (normal) ... 12 Jul 2004

icon

[Agora Coin] N 38431: Islamic Coin

Constantinople ... Aḥmed III ... GCM 985.23. Center Road. 149 C 485 ... 1704-1730 A.D.

icon

[Agora Image] Islamic coin.

Horizontal (normal)

icon

[Agora Image] Islamic coin.

Horizontal (normal)