icon

[Agora Image] 2023.18.0058 (2023-04-13)

Celebrating Giorgia Karayianni-Giorgoulea on the occasion of her retirement. Georgia Karagianni-Giorgoulea ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 1988

icon

[Agora Image] 2023.18.0059 (2023-04-14)

Celebrating Giorgia Karayianni-Giorgoulea on the occasion of her retirement. Georgia Karagianni-Giorgoulea ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 1988

icon

[Agora Image] 2023.18.0060 (2023-04-15)

Celebrating Giorgia Karayianni-Giorgoulea on the occasion of her retirement. Koula (Kyriaki) Moustaki, Georgia Karagianni-Giorgoulea, and Jan Jordan ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 1988

icon

[Agora Image] 2023.18.0061 (2023-04-16)

Celebrating Giorgia Karayianni-Giorgoulea on the occasion of her retirement. Koula (Kyriaki) Moustaki, Georgia Karagianni-Giorgoulea, and Jan Jordan ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... 1988

icon

[Agora Image] 2023.18.0139 (2023-19-2)

Volunteers 1997 excavation season. Travis Quay ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... Summer 1997

icon

[Agora Image] 2023.18.0140 (2023-19-3)

Volunteers 1997 excavation season. Chris White and Brandy Robertson ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... Summer 1997

icon

[Agora Image] 2023.18.0141 (2023-19-4)

Volunteers 1997 excavation season. Ande Redford ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... Summer 1997

icon

[Agora Image] 2023.18.0142 (2023-19-5)

Volunteers 1997 excavation season. Shrita Gajendragadkar ... Craig Mauzy ... Horizontal (normal) ... Summer 1997