Icon
Name
Title
Date
Chronology
 
 Agora XXXVIIIVotive Reliefs2017  
thumb
I 4707Dedication9 April 1937